Liên hệ

Chuyên phân phối các loại Khay giấy, Mâm giấy đựng heo, Hộp giấy đựng heo quay đủ kích cỡ mới 100%.

Nếu Bạn có thắc mắc hãy liên hệ trực tiếp chúng tôi 03.924.30.924

Hoặc gửi nội dung theo mẫu sau: